Obec Radkov

Vyhledávání

Zobrazených stránek

celkem: 410298 měsíc: 4197 den: 90
Spolky

Sbor dobrovolných hasičů Radkov

SDH Radkov

Sbor dobrovolných hasičů byl v Radkov byl založen 26.4.1898. V této době to byl jeden z prvních

sborů v okolí a měl 20 členů. Velký požár v Radkově vypukl 30.4.1913 a postihl střed vsi.

Osmina obce zcela lehla popelem a nebýt hasičů tak vyhoří celá vesnice. Tento sbor zasahoval

při požárech v obci i v blízkém okolí . Další větší požár byl zaznamenán v roce 1972 v místním

JZD, kdy hořel seník. Náš sbor spadá do okrsku Dražice. Jelikož nemůžeme zasahovat u požárů,

naše celoroční činnost spočívá v uspořádání několika brigád a v účasti na okrskové hasičské

soutěži. Na těchto soutěžích zaujímáme každý rok jedny z předních příček. Za sbor v poslední

době soutěží dvě družstva žen a dvě družstva mužů. Ve sboru máme 59 členů,44 mužů a

15 žen.Dlouholetým starostou sboru byl pan Zdeněk Cipra a jeho nástupce pan Jiří Haltuf.

Od roku 2010 je složení výboru takové: starosta Jaroslav Navrátil ml., zástupce Šika Stanislav,

velitel Jan Kadlec ml.,zástupce Sejk Leoš, jednatel Antonín Louda ml.,fin. hospodář Pavla

Doležalová, strojník František Kadlec, člen výboru Jaroslav Mayer .

Za SDH Jaroslav Navrátil


Myslivecké sdružení Kapalice

Myslivecké sdružení Kapalice Radkov

Z historie:

V roce 1938 ukončil nájem honitby hoteliér Knotek vlastnící hotel Růžek v Táboře a

honitbu získal v dražbě Robert Preiss z Prahy.

V roce 1946 byla založena místní Myslivecká jednota hospodařící na území Radkova, Vlásenice a

Pikova. Předsedou byl zvolen Jaroslav Tomeček a zakládajícími členy byli Florian Jan, Florian Jos.,

Bervida Jos., Dvořák Ant., Voleman Jos.. Postupně se rozrostla o další členy. Tato společnost

hospodařila na území o rozloze 520 ha.

Roku 1961 byla Myslivecká jednota přejmenována na Myslivecké sdružení a honitba se rozrostla

o pozemky Balkovy Lhoty a Táborských Radimovic na 1100ha. Myslivecké sdružení Řevnov se k tomuto spolku

připojilo v roce1983 a po tomto sloučení rozloha honitby činila cca 1600ha.

Dlouholetým předsedou byl Fr. Novotný a mysl. hospodářem Jaroslav Voleman. Tuto funkci zastával

36 let.

Současnost:

Horším rokem pro toto sdružení byl rok 1990, kdy se oddělili Táb. Radimovice a tak jsme přišli o

pozemky a tím pádem byla zrušena bažantnice, která za přičinění všech členů prosperovala.

Tento stav trval až do roku 2003,kdy několik nadšenců svým úsilím honitbu vrátilo do původní

podoby.Od roku 2004 byl předsedou Milan Kadlec a mysl. hospodářem Jaroslav Pařízek.

Od voleb roku2010 funkci předsedy zastává Jaroslav Navrátil ml. a funkci hospodáře Milan Kadlec.

Sdružení eviduje 26 členů a hospodaří na území 1520 ha.Sdružení se zabývá tlumením škodné,

přikrmováním zvěře v zimním období, budováním mysl. políček a brigádami v lese OÚ Radkov.

Každý rok vypouštíme 600ks kachny divoké,snažíme se o zvednutí podstavu zajíce a bažanta

vypuštěním několika jedinců. Tuto zvěř nelovíme od roku 1993.Pro zajímavost za rok 2010

jsme ulovili 35 lišek,10 prasat divokých a cca 20 kusů zvěře srnčí a okolo 430 ks kachny divoké.

V naší honitbě též pořádá Klub chovatelů Jaghterierů zkoušky vloh. Vprosinci jsme po 18 letech

obnovili tradici myslivecké veselice, která byla velmi úspěšná. To je o naší historii a činnosti v

kostce vše.

Za MS Kapalice Radkov Jaroslav Navátil

MYSLIVOSTI A LOVU ZDAR

Dnes je: 22.01.2019

Svátek slaví: Slavomír

Aktuality

Vnitřní směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Radkov
více
Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva za rok 2018
více
Dobrovolný svazek obcí Čertovo břemeno- činnost
více
Vyhláška o místních poplatcích č.3 /2017
více
Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2018
více
Rozpočtové opatření 5/2017
více
Rozpočtové opatření 4/2017
více
E-on - ořez dřevin
více
Rozpočtové opatření 3/2017
více
Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2017
více
Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva-rok 2017
více
Zápisy ze zasedání Obecního zastupitelstva rok 2016
více
Zápisy ze zasedání Obecního zastupitelstva-rok 2015
více
MAS Krajina srdce
více
Zápisy ze zasedání Obecního zastupitelstva - rok 2014
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva rok 2013
více
Vnitřní směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva - rok 2011
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva - rok 2012
více