Odesílatel

Ministerstvo zemědělství
ID: yphaax8 · IČ: 00020478 · Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, CZ · (Spisová aplikace)

Předmět

Opatření obecné povahy

Doručenka

dnes 17:41
ID: 807623735 · Typ: Přijatá datová zpráva

Události zprávy

28. 07. 2020 15:16
EV0: Datová zpráva byla podána.
28. 07. 2020 15:16
EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
dnes 17:41
EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Podací razítko

ID
2776075160166822971493496276333571977
Datum a čas razítka
28. 07. 2020 15:16:44
Vystavitel
PostSignum Qualified CA 5
Vystaveno pro
PostSignum TSA - TSU 6
Platnost od
19. 09. 2019 12:50:24
Platnost do
27. 10. 2025 11:50:24
Sériové číslo
01 40 71 47

Elektronická značka / pečeť MV

Přílohy

PDF · 1,36 MB
PDF · 1,61 MB
DOC · 286 kB
PDF · 219,97 kB

Čísla jednací a spisové značky

Naše č. jednací: 33784/2020-MZE-16212
Naše spisová značka: 14LH18295/2020-16212
Vaše č. jednací: --
Vaše spisová značka: --
Ostatní parametry zprávy nebyly vyplněny  

POMOCNÉ ÚDAJE (K RUKÁM, JMÉNO ODESÍLATELE)

K rukám: --
Zpráva typu 'do vlastních rukou': Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne
Přidat jméno odesílatele: Ne

Zmocnění

Právní předpis číslo: -- Rok: -- §: -- Odstavec: -- Písmeno: --

Na tuto zprávu lze bezplatně odpovědět.

❮ Zpět na seznam