Spolky

Sbor dobrovolných hasičů Radkov

SDH Radkov

Sbor dobrovolných hasičů byl v Radkov byl založen 26.4.1898. V této době to byl jeden z prvních

sborů v okolí a měl 20 členů. Velký požár v Radkově vypukl 30.4.1913 a postihl střed vsi.

Osmina obce zcela lehla popelem a nebýt hasičů tak vyhoří celá vesnice. Tento sbor zasahoval

při požárech v obci i v blízkém okolí . Další větší požár byl zaznamenán v roce 1972 v místním

JZD, kdy hořel seník. Náš sbor spadá do okrsku Dražice. Jelikož nemůžeme zasahovat u požárů,

naše celoroční činnost spočívá v uspořádání několika brigád a v účasti na okrskové hasičské

soutěži. Na těchto soutěžích zaujímáme každý rok jedny z předních příček. Za sbor v poslední

době soutěží dvě družstva žen a dvě družstva mužů. Ve sboru máme 59 členů,44 mužů a

15 žen.Dlouholetým starostou sboru byl pan Zdeněk Cipra a jeho nástupce pan Jiří Haltuf.

Od roku 2010 je složení výboru takové: starosta Jaroslav Navrátil ml., zástupce Šika Stanislav,

velitel Jan Kadlec ml.,zástupce Sejk Leoš, jednatel Antonín Louda ml.,fin. hospodář Pavla

Doležalová, strojník František Kadlec, člen výboru Jaroslav Mayer .

Za SDH Jaroslav Navrátil


Myslivecký spolek Kapalice

Myslivecký spolek Kapalice Radkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
historie-ms-oprava.doc 15.4 Kb