Spolky

Sbor dobrovolných hasičů Radkov

SDH Radkov

Sbor dobrovolných hasičů byl v Radkov byl založen 26.4.1898. V této době to byl jeden z prvních

sborů v okolí a měl 20 členů. Velký požár v Radkově vypukl 30.4.1913 a postihl střed vsi.

Osmina obce zcela lehla popelem a nebýt hasičů tak vyhoří celá vesnice. Tento sbor zasahoval

při požárech v obci i v blízkém okolí . Další větší požár byl zaznamenán v roce 1972 v místním

JZD, kdy hořel seník. Náš sbor spadá do okrsku Dražice. Jelikož nemůžeme zasahovat u požárů,

naše celoroční činnost spočívá v uspořádání několika brigád a v účasti na okrskové hasičské

soutěži. Na těchto soutěžích zaujímáme každý rok jedny z předních příček. Za sbor v poslední

době soutěží dvě družstva žen a dvě družstva mužů. Ve sboru máme 59 členů,44 mužů a

15 žen.Dlouholetým starostou sboru byl pan Zdeněk Cipra a jeho nástupce pan Jiří Haltuf.

Od roku 2010 je složení výboru takové: starosta Jaroslav Navrátil ml., zástupce Šika Stanislav,

velitel Jan Kadlec ml.,zástupce Sejk Leoš, jednatel Antonín Louda ml.,fin. hospodář Pavla

Doležalová, strojník František Kadlec, člen výboru Jaroslav Mayer .

Za SDH Jaroslav Navrátil


Myslivecký spolek Kapalice

    Z historie Mysliveckého spolku Kapalice-Radkov

 

    V roce 1938 ukončuje dlouhodobý nájem zdejší honitby hoteliér Josef Knotek, vlastník hotelu Růžek v Táboře. V dražbě pak honitbu získává bankéř Robert Preiss z Prahy. V roce 1946 je založena  místní Myslivecká jednota, hospodařící na katastru obcí Radkov, Vlásenice a Pikov. Předsedou si myslivci volí Jaroslava Tomečka a mezi zakládající členy patří Jan Florian, Josef Bervida, Antonín Dvořák a Josef  Voleman. Postupně se jednota rozrůstá o další členy a hospodaří na rozloze 520 ha.

    Roku 1961, po přijetí nového zákona o myslivosti, se Myslivecká jednota přejmenovává na Myslivecké sdružení. Když k honitbě přibudou pozemky katastru obcí Balkova Lhota a Táborské Radimovice, rozrůstá se na 1100 ha. Myslivecké sdružení Řevnov se připojuje v roce 1983 a po sloučení myslivci hospodaří už na zhruba 1600 ha. Dlouholetým předsedou sdružení   je František Novotný, mysliveckým hospodářem - a to celých 31 let - Jaroslav Voleman.

    Krizovým rokem pro sdružení se stane rok 1992, kdy se oddělují myslivci z Táborských Radimovic. Členové původního sdružení tak přicházejí o část honebních pozemků. Zaniká také prosperující bažantnice, o kterou se členové léta pečlivě starali. Neutěšený stav přetrvává až do roku 2003, kdy několik nadšenců vynaloží značné organizační úsilí, aby honitbu vrátili do původní podoby. Předsedou mysliveckého sdružení se od roku 2000 stává Milan Kadlec, mysliveckým hospodářem zůstává už dříve zvolený Jaroslav Pařízek. Od voleb roku 2010 je ve funkci předsedy Jaroslav Navrátil ml. a mysliveckým hospodářem Milan Kadlec. Sdružení se podle legislativních změn zákonů transformuje na spolek. Hospodaří na 1520 ha, má 29 členů a jednoho stálého hosta.

    Myslivci se věnují tlumení škodné, zvěř v zimním období řádně přikrmují. Budují myslivecká políčka a pravidelně dělají brigády v lese Obce Radkov. Každým rokem na rybnících vysazují 600 kachen divokých. Opakovaným vypouštění několika jedinců se snaží o pozvednutí kmenových stavů zajíce a bažanta. Oba druhy drobné zvěře však kapalicko-radkovští myslivci neloví už od roku 1994.

    Všestrannou péčí o zvěř dosahují slušných výřadů.  Například v roce 2010 ulovili 10 prasat divokých, 20 kusů srnčí zvěře, 430 kachen divokých a 35 lišek. Pro členy Klubu chovatelů jagteriérů v honitbě každým rokem pořádají zkoušky vloh. Po osmnáctileté přestávce zdejší myslivci znovu obnovují kdysi proslulou tradici prosincové myslivecké veselice. Kulturní počin se setkává s dobrou odezvou v Radkově i v okolních obcích. Vzniká staronová tradice, kdy se členové Hubertova cechu starají nejen o zvěř a přírodu, ale obohacují také společenský život spoluobčanů.

 

 

                                                                            Jaroslav Navrátil ml.

                                                                            předseda Mysliveckého spolku Kapalice-Radkov