Akce
Velikonoční veselice 4.4.2010
Večerní maškarní rej Radkov 27.2.2010
Pohádka o princezně, drakovi a skřítkovi 28.3.2010
Hasičská soutěž v Radkově 22.5.2010
Dětský maškarní rej Radkov 27.2.2010
Dětský den 5.6. 2010
Kuličkiáda Radkov 24.4.2010