Rozpočet
Schválený rozpočet obce Radkov na rok 2023
Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024-2025 -schválený
Rozpočtová opatření 13/2022
Závěrečný účet obce Radkov za rok 2021