Rozpočet
Schválený rozpočet obce Radkov na rok 2020
rozpočtové opatření 2/2020
Schválený rozpočet na rok 2020 Společenství obcí Čertovo břemeno
Rozpočtová opatřaní č.1/2020