Úřední deska
Zápis ze zasedání OZ 2/2023 ze dne.4.3.2023
NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÍ VLASTNÍCI
Místní program obnovy vesnice na období 2023-2027
Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024-2025 -schválený
ÚPRAVA CENY VODNÉHO A STOČNÉHO
Schválený rozpočet obce Radkov na rok 2023
eg-d- OŘEZ DŘEVIN
Lesy-Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
Schválený Střednědobý rozpočtový výhled obce Radkov na roky 2023-2024
Český telekomunikační úřad-informace
Závěrečný účet obce Radkov za rok 2021
Střednědobý rozpočtový výhled 2022-2023 obce Radkov
Úřední deska - archiv změn