Úřední deska
eg-d- OŘEZ DŘEVIN
Lesy-Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
Schválený Střednědobý rozpočtový výhled obce Radkov na roky 2023-2024
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV JčK v roce 2022 -smlouva o dílo fa. Vondruška
Český telekomunikační úřad-informace
Závěrečný účet obce Radkov za rok 2021
Nedostatečně identifikovaní vlastníci Radkov u Tábora
Místní program obnovy vesnice Radkov na období 2022-2026
Veřejná vyhláška, Opatření obecní povahy 1/2021
Schválený Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020-2022
Střednědobý rozpočtový výhled 2022-2023 obce Radkov
Veřejná vyhláška -lesy
Lesy- Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn