Úřední deska
Program schůze OZ konané 25.6.2021 od 19.00.hod.
Veřejné projednání návrhu Změny č.1 úzrmního plánu Chotoviny
Návrh závěrečného účtu obce Radkov za rok 2020
Návrh závěrečného účtu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno za rok 2020
Daň z nem. věcí za rok 2021-Veřejná vyhláška
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kal. rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Schválený rozpočet obce Radkov na rok 2021
Veřejná vyhláška -lesy
Lesy- Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn