Stručně o obci Radkov

Letecký pohled na obec Radkov


Obec Radkov se nachází v okrese Tábor, kraj Jihočeský. Ke dni 26. 7. 2010 zde žilo 167 obyvatel (143 obyvatel v Radkově a 24 v Pasece).
Radkov, pojmenovaný po svém zakladateli Radkovi, ukazuje na původ ze 13. století, ačkoli zprávy jsou teprve z počátku století 15. Prvním známým mužem z této osady je Jícha z Radkowa, který přistoupil k Husovu učení a odešel i s několika dalšími obyvateli do Tábora. Před rokem 1620 byl

Radkov spravován z Bernartic. Tehdy již náležela ves Radkov koleji krále Václava při univerzitě pražské. Kolej prodala ves Radkov roku 1699. Náležela potom rodu Kořenských Terešova spolu s blízkým Výrcem ke statku meziříčskému. Roku 1704 dostal se Výrec s Radkovem k panství záhořskému, náležejícímu tehdy hraběti Václavu Ignátu Deymovi ze Stříteže. Jeho syn František Antonín prodal Červené Záhoří se vším příslušenstvím roku 1750 k Chotovinám, kam roku 1763 náleželo i 16 usedlých v Radkově.

pohled na zvoničku v obci RadkovŠkolou byl Radkov přidělen k Borotínu. Roku 1816 bylo přikročeno ke stavbě vlastní školní budovy, jež byla dostavena až roku 1859. Roku 1871 byla provedena přístavba školy, když tato byla rozšířena na dvojtřídní. Pak roku 1893 byla tu zřízena trojtřídní škola a vystavěn (1896) zvláštní byt pro řídícího učitele. Škola sloužila svému účelu až do roku 1996, kdy byla pro nedostatek žáků uzavřena. V roce 1908 byl v Radkově jako jeden z prvních na Táborsku zřízen obecní vodovod, který slouží dodnes. V roce 1900 zde byl založen Spořitelní a záložní spolek. V roce 1921 žilo v Radkově 250 lidí.

Současnost obce

Obec Radkov se nachází v krásné, velmi členité a kopcovité krajině v nejsevernější části jihočeského kraje, cca 8 km od Tábora. Celá oblast je ryze zemědělská a ani v okolí není žádný významný průmysl. Obec je tvořena dvěma osadami – Paseka a Radkov. Rozloha obce je 5,38 km2 a dnes zde žije 167 obyvatel.