Aktuality

Rozpočtová opatření č. 5/2020

Rozpočtová opatření 4/2020

Rozpočtová opatření 4/2020

Zápisy ze zasedání OZ konané v roce 2020

Rozpočtová opatření 3/2020

Lesy- Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

Nedostatečně identifikovatelní vlastníci

Schválený rozpočet obce Radkov na rok 2020

rozpočtové opatření 2/2020

Schválený rozpočet na rok 2020 Společenství obcí Čertovo břemeno

Střednědobý rozpočtový v ýhled obce Radkov 2020-2022

Rozpočtová opatřaní č.1/2020

Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy-lesy

Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva za rok 2019

Vnitřní směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Radkov

Vyhláška o místních poplatcích č.3 /2017

MAS Krajina srdce

Vnitřní směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu