Aktuality
Program schůze OZ konané 26.2.2021 od 19.00hod
Sčítání lidí, domů a bytů 2021
Vyhlášení záměru obce Radkov na pronájem nemovitého majetku

DOTACE Z PROGRAMU OBNOVY VESNICE JIHOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

V roce 2020 byla z Programu obnovy venkova JčK spolufinancována dotace úroku z úvěru na akci ,,Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Radkov -severozápad"