Aktuality

Obecně závazná vyhláška obce Radkov č. 2/2021 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Radkov č.1/2021, Požární řád obce

Rozpočtové opatření č.3/2021

Vyhláška obce č.2/2021 o místním poplatku ze psů

Vyhláška obce Radkov č.1/2021, kterou se vydává Požární řád obce

Zápis ze zasedání č.2/2021konané 31.4.2021 od 19.00hod

Daň z nem. věcí za rok 2021-Veřejná vyhláška

Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kal. rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Sčítání lidu,domů a bytů 2021-informace

Rozpočtová opatření č. 2/2021

Zápisy ze zasedání OZ konané v roce 2021

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Rozpočtová opatření 1/2021

DOTACE Z PROGRAMU OBNOVY VESNICE JIHOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

V roce 2020 byla z Programu obnovy venkova JčK spolufinancována dotace úroku z úvěru na akci ,,Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Radkov -severozápad"