Aktuality

E-ON oznámení

KORONAVIRUS-nařízení hejtmanky JčK

KORONAVIRUS-informace pro občany

Nedostatečně identifikovatelní vlastníci

Schválený rozpočet obce Radkov na rok 2020

rozpočtové opatření 2/2020

Schválený rozpočet na rok 2020 Společenství obcí Čertovo břemeno

Rozpočtová opatřaní č.1/2020

Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy-lesy

Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva za rok 2019

Vnitřní směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Radkov

Vyhláška o místních poplatcích č.3 /2017

MAS Krajina srdce

Vnitřní směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu