Úřední deska

ÚPRAVA CENY VODNÉHO A STOČNÉHO

S platností od 1.1.2023 se cena vodného upravuje na 25,-Kč/1m3  a  cena stočného na 5,-Kč/1m3