Aktuality

DOTACE Z PROGRAMU OBNOVY VESNICE JIHOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

V roce 2021 byla z Programu obnovy venkova JčK spolufinancována dotace úroku z úvěru na akci ,,Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Radkov -severozápad" a na akci ,,Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Radkov".